จากผู้รู้
รู้ไว้ใช่ว่ากับ Deenee
ตัวอย่างงานออกแบบ
ตกแต่งห้องแบบมืออาชีพ
 
     สำหรับบ้านที่มีเนื้อที่ค่อนข้างมากมักนิยมแยกห้องพักผ่อนออกจากห้องรับแขกห้องพักผ่อนมีไว้สำหรับการพักผ่อนรวมกันของทุก ๆคนในครอบครัวอาจเป็นช่วงวันหยุดเพื่อทุกคนในบ้านจะได้ใช้เป็นที่สนทนาดูโทรทัศน์ฟังเพลง หรือเล่นเกมด้วยกันอาจใช้ตอนรับแขกที่สนิทสนมเป็นพิเศษได้ด้วยกรณีอยู่คนเดียว ห้องพักผ่อนก็ยังเป็นห้องพักผ่อนส่วนตัวซึ่งเป็นคนละส่วนกับการพักผ่อนในห้องนอน
     โต๊ะเล่นเกม ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร สูง 0.50-0.75 เมตร
     นอกจากนี้อาจมีโต๊ะทำงานหรืออ่านหนังสือ มุมสำหรับแม่บ้านทำงานเย็บปักถักร้อย เก้าอี้น้ำหนักเบาหรือเก้าอี้นั่งครึ่งนอนเพื่อพักผ่อนสบาย ๆ

การจัด

      หากในห้องพักผ่อนมีกิจกรรมหลาย ๆ อย่างก็ควรแยกเป็นมุม เช่นการพูดคุยและการเพลิดเพลินกับสิ่งบันเทิงจะอยู่ใกล้กันเพราะไม่ต้องใช้แสงสว่างมาก ส่วนการอ่านหนังสือ การทำงานการเล่นเกมจะอยู่ด้านเดียวกันโดยมีแสงสว่างเฉพาะที่บริเวณนั้นๆที่สำคัญคือห้องต้องไม่มีเครื่องเรือนและอุปกรณ์ต่างๆ มากจนคับแคบเกินไปจุดสำคัญของห้องนี้ไม่ได้อยู่ที่การจัดเครื่องเรือนให้เข้าชุดกัน แต่อยู่ที่การแบ่งเนื้อที่ให้เกิดประโยชน์ใช้สอยและสะดวกสบาย

 

 

                                                                                                                                                       ขอขอบคุณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
                                                                                โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครCopyright by Webmaster Deenee.com