จากผู้รู้
รู้ไว้ใช่ว่ากับ Deenee
ตัวอย่างงานออกแบบ
ตกแต่งห้องแบบมืออาชีพ
 
     ห้องรับแขกจัดว่าเป็นส่วนสำคัญของบ้าน เพราะเป็นสถานที่สำหรับให้การต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือน และที่สำคัญคือ ห้องนี้ยังสามารถบ่งบอกถึงรสนิยมของผู้เป็นเจ้าของได้เป็นอย่างดี

ขนาด

     ห้องรับแขกควรมีขนาดเหมาะสมกับขนาดของบ้านและความพอดีของเนื้อที่ในห้อง เนื่องจากเป็นห้องที่ใช้สนทนา จึงควรมีเนื้อที่อย่างน้อย 4 ตารางเมตร ปกติแล้วจะเป็นห้องที่เรียบ ๆ แต่ในบางครั้งอาจมีการเล่นระดับจากพื้นธรรมดาโดยปรับพื้นให้ลึกลงหรือยกพ้นให้ลอยขึ้นเพื่อเป็นที่รับแขก

ที่ตั้ง

     ห้องรับแขกควรอยู่ใกล้บริเวณเข้าอกหน้าบ้านมากที่สุด เพื่อให้แขกสามารถเข้าถึงได้ทันทีเมื่อก้าวเข้ามาในบ้าน ห้องรับแขกควรตั้งอยู่ในทิศที่ลมผ่านมีหน้าต่างและประตูมากพอที่จะให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกและสามารถมองเห็นทิวทัศน์นอกบ้านได้

แสงสว่าง
     ในห้องรับแขกควรมีแสงสว่างมากพอสมควรเพื่อให้บรรยากาศดูสดใสไม่มืดทึม โดยเฉพาะเนื้อที่ที่ใช้ในการสนทนา สีที่เลือกใช้ควรกลมกลืนกันเพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองระหว่างแขกและเจ้าของบ้าน ถ้าผนังห้องเป็นสีร้อน เครื่องเรือนควรเป็นสีเย็น ถ้าผนังห้องเป็นสีอ่อน เครื่องเรือนควรเป็นสีเข้ม หรือถ้าผนังห้องกรุด้วยกระดาษปิดฝาผนังที่มีลวดลาย เครื่องเรือนควรเรียบง่าย

เครื่องเรือน
     เครื่องเรือนในห้องรับแขกประกอบด้วย
*เก้าอี้ยาว ขนาด 0.50 x 1.50 เมตร สูง 0.38-0.40 เมตร เป็นเก้าอี้มีพนักและเท้าแขนนั่งได้ 2-3 คน
*เก้าอี้เดี่ยว ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร สูง 0.38-0.40เมตร นิยมแบบมีพนักและเท้าแขนเช่นเดียวกับเก้าอี้ยาว แต่นั่งได้คนเดียว
*โต๊ะกลาง ขนาด 0.60-0.65 x 0.80 เมตร สูง 0.40 เมตร ใช้สำหรับวางแจกัน หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
*โต๊ะเล็ก ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร สูง 0.40 เมตร ใช้วางแก้วน้ำ ที่เขี่ยบุหรี่ หรือโคมไฟเฉพาะแห่ง
นอกจากนี้ ยังมีสิ่งตกแต่งอื่น เช่น ตู้โชว์ โคมไฟ แจกกันดอกไม้ ต้นไม้ พัดลม ฯลฯ โดยขึ้นกับความจำเป็นของแต่ละบ้าน เพราะห้องรับแขกอาจใช้เป็นห้องพักผ่อนของคนในบ้านด้วยก็ได้

การจัด
     การจัดห้องรับแขกโดยทั่วไปจัดได้ 2 แบบ คือ
1. แบบนั่งบนพื้น โดยปูเสื่อหรือพรม มีเบาะนั่งหลาย ๆ ใบและหมอนสามเหลี่ยมหรือหมอนอิงเพื่อให้นั่งสบายขึ้น และมีโต๊ะไว้สำหรับวางของ
2. แบบนั่งเก้าอี้ มีการจัดหลายวิธีดังนี้

ก. จัดเก้าอี้ยาวและเก้าอี้เดี่ยวเป็นวงรอบ มีโต๊ะรับแขกอยู่ตรงกลาง
ข. จัดเก้าอี้ยาวไว้ตรงกลางมีเก้าอี้เดี่ยววางขนาบทั้งสองข้างและให้โต๊ะรับแขกตั้งอยู่หน้าเก้าอี้ยาว
ค. จัดเข้ามุมเหมาะกับห้องขนาดเล็กวางเก้าอี้ยาวสองตัวตั้งฉากกัน หรือวางเก้าอี้ยาวหนึ่งตัวตั้งฉากกับเก้าอี้เดี่ยวสองตัวตั้งโต๊ะรับแขกหน้าเก้าอี้ยาว

ง.จัดเป็นสี่เหลี่ยมวางเก้าอี้ยาวหนึ่งตัวหันหน้าเข้าหาเก้าอี้เดี่ยวสองตัว ทำมุมฉากกับหน้าต่างหรือเครื่องเรือนอื่น เช่น ตู้โชว์ ตู้หนังสือเป็นต้น
ในยุคก่อน วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ทำเครื่องเรือนมักทำด้วยไม้เนื้อดี เช่น ไม้สักที่เน้นให้เห็นลายไม้ที่สวยงาม เครื่องหวายเป็นต้น แต่ในปัจจุบันเครื่องเรือนที่เป็นหนังมีบทบาทมากขึ้นและเหมาะกับห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
นอกจากการคำนึงถึงสีของผนังห้องและเครื่องเรือนแล้ว ถ้ามีการปูพรมและติดผ้าม่านก็จำเป็นต้องเลือกพิจารณาให้กลมกลืนกันด้วย

                                                                                                                                                       ขอขอบคุณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
                                                                                โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครCopyright by Webmaster Deenee.com