จากผู้รู้
รู้ไว้ใช่ว่ากับ Deenee
ตัวอย่างงานออกแบบ
ตกแต่งห้องแบบมืออาชีพ
 
     การรับประทานอาหารเป็นส่วนสำคัญของชีวิตมนุษย์ ห้องรับประทานอาหารที่มีบรรยากาสดีย่อมทำให้การรับประทานอาหารที่รสชาติดียิ่งขึ้น และห้องนี้ยังเป็นที่รวมสมาชิกภายในบ้านซึ่งพร้อมหน้ากันเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารอีกด้วย

ขนาด
     ขนาดของห้องรับประทานอาหารอย่างน้อยที่สุดต้องมีที่นั่งเพียงพอกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว และควรจัดให้อยู่ในสภาพที่ยืดหยุ่นได้ กล่าวคือสามารถขยายขอบเขตให้กว้างออกได้เมื่อต้องการ สามารถรับรองแขกที่มาร่วมรับประทานอาหารได้ เมื่อเทียบจำนวนคนที่โต๊ะรับประทานอาหารรวมทั้งที่เก็บเครื่องใช้ต่าง ๆ จะได้ขนาดของห้องดังนี้จำนวนคน ขนาดกว้าง X ยาว (เมตร)
4 3.00 x 3.50
6 3.00 x 4.20
8 3.00 x 4.90
10 3.00 x 5.60
12 3.00 x 6.30

ที่ตั้ง
     ถ้าต้องการจัดให้ห้องอาหารอยู่ส่วนกลางของบ้าน ด้านหน้าควรเป็นห้องรับแขกหรือห้องพักผ่อนและด้านหลังเป็นห้องเตรียมอาหารซึ่งติดต่อกับห้องครัวห้องรับประทานอาหารไม่ควรถูกรบกวนด้วยเสียงดังเกิน 80 เดซิเบลเพราะจะทำให้รู้สึกรำคาญและอาจมีผลต่อระบบย่อยอาหารได้ ควรที่ทางเปิดเปิดออกสู่ระเบียงหรือสนามได้เมื่อต้องการขยายที่นั่งรับประทานอาหาร เช่น เมื่อมีงานเลี้ยงระหว่างมิตรสหาย เป็นต้น

แสงสว่าง
     ห้องรับประทานอาหารต้องการแสงสว่างค่อนข้างมาก ควรมีทั้งไฟกลางและไฟผนัง

เครื่องเรือน
     *โต๊ะรับประทานอาหารซึ่งมีหลายแบบและหลายขนาดแตกต่างกันไปดังนี้
โต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดตั้งแต่ 1.00 x 1.20 เมตร จนถึง 1.20 x 2.40 เมตร
โต๊ะสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1.00 – 1.20 เมตร
โต๊ะกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00-1.30 เมตร
-การเลือกขนาดของโต๊ะรับประทานอาหารควรพิจารณาจากจำนวนผู้ใช้โดยยึดหลักว่าคนหนึ่งคนต้องการความยาวของโต๊ะ 0.70 เมตร เพื่อการนั่งรับประทานอย่างสะดวกสบาย
เก้าอี้ขนาด 0.45 x 0.50 เมตร สูง 0.45 เมตร และพนักสูง 0.45 เมตรวัดจากที่นั่ง
-โต๊ะเสิร์ฟอาหาร
-ตู้โชว์ ขนาดกว้าง 0.45-0.50 เมตร มีความยาวกว่าโต๊ะอาหารเล็กน้อย สูง0.90-2.00 เมตร
-ถ้าเป็นการนั่งรับประทานอาหารบนพื้นควรมีโต๊ะหรือโตกซึ่งมีความสูงจากพื้นประมาณ 0.30 เมตร สำหรับวางอาหารด้วย

การจัด
     การจัดโต๊ะรับประทานอาหารต้องคำนึงถึงความสะดวกสบายที่ผู้นั่งรับประทานอาหารจะได้รับเป็นสำคัญ โต๊ะอาหารควรตั้งห่างจากผนังห้องหรือเครื่องเรือนชิ้นที่อยู่ใกล้ที่สุดประมาณ 1.25 เมตร
การจัดโต๊ะและเก้าอี้ทำได้ 2 แบบ คือ
1.โต๊ะอยู่ตรงกลาง มีเก้าอี้วางรอบ ๆ ถ้าโต๊ะเป็นรูปกลมก็วางเก้าอี้รอบ ๆ โต๊ะให้มีระยะห่างเท่า ๆ กันทุกตัว เก้าอี้จะวางได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความยาวหรือเส้นผ่านสูนย์กลางของโต๊ะนั้น ถ้าเป็นโต๊ะสี่เหกลี่ยมก็วางเก้าอี้ทุก ๆ ด้านของโต๊ะหรือถ้าโต๊ะแคบอาจเว้นที่ตรงหัวท้ายโต๊ะว่างไว้และวางเก้าอี้เฉพาะสองด้านเท่านั้น
2.จัดให้ด้านหนึ่งของโต๊ะชิดผนังหรือใกล้เครื่องเรือนชิ้นอื่น วิธีนี้จะช่วยประหยัดเนื้อที่ได้มากและช่วยทำให้เครื่องเรือนดูเป็นส่วนหนึ่งของห้อง

 

                                                                                                                                                       ขอขอบคุณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
                                                                                โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

 


Copyright by Webmaster Deenee.com